Discover your inside story with AncestryDNA®

November 20, 2017

An Interesting New Netherland Connection

Here is an interesting and intriguing will filed in by Susanne vandeWater on 20 September 1653. At least one New Netherland settler is mentioned.

Seal of New Netherland
Susannetge van de Water weduwe van Franchois Willemsz herroept alle voorgaande testamenten en codicillen. Zij legateert en prelegateert de navolgende mensen. De kinderen van haar broer Abraham Abrahams van de Water te Dordrecht, haar neef Isaacq van de Water te Amsterdam nagelaten zoon van haar broer Pieter van de Water, de kinderen van haar overleden broer Joost van de Water te weten Ariaentge Joosten, Sara Joosten, en Isaacq Joosten, Elijsabeth Cornelisdr dochter van Grietge Jansdr, de kinderen van Jacob Standoncq te weten Jan Standoncq en Sijmen Standoncq verwekt bij zijn vrouw Ariaentge, Paulus Jansz Standonck de Jonge met een obligatie ten laste van Hubert Caijmacxschild voor de koop van een huis gekocht door genoemde Paulus Standoncq de Jonge en gelegen aan de Cordewagenstraat, aan Michiel Couweberg, ysermaker, 100 gulden plus een pak kleren van Paules Standoncq de Oude, aan haar dienstmaagd Grietge Pietersdr of Elijsabeth Pietersdr, aan Maria Damen wonend te Nieuw Nederlant, aan Willem Pietersz, bouwman, en zijn vrouw Elijsabeth Joppen, aan Annetge Joppen wonend in de Beijerlanden, aan Cathalijntge Pietersdr dochter van Pieter Corstiaen, aan de armen van de kerk 2 obligaties ten laste van Arij van de Marel, aan Gijbert Huijen van der Swiep voor haar begrafenis.als enige en universele ergenaam benoemd zij haar zuster Sara van de Water weduwe van Govert Govertsz.

Translation:   Susannetge vandeWater widow of Franchois Willemsz repeals all previous wills and codicils. She explains and preges the following people. The children of her brother Abraham Abrahams van Water in Dordrecht, her cousin Isaacq van Water in Amsterdam, neglected son of her brother Pieter van de Water, the children of her deceased brother Joost van de Water, Ariaentge Joosten, Sara Joosten, and Isaacq Joosten, Elijsabeth Cornelisdr daughter of Grietge Jansdr, the children of Jacob Standoncq, Jan Standoncq and Sijmen Standoncq, acquires his wife Ariaentge, Paul Jansz Standonck de Jonge, with a bond charged to Hubert Caijmacxschild for the purchase of a house bought by the said Paul Standoncq de Jonge and located on the Cordewagenstraat, Michiel Couweberg, ysermaker, 100 guilders plus a suit of Paules Standoncq de Oude, to her maidservant Grietge Pietersdr or Elisabeth Pietersdr, to Maria Damen residing at Nieuw Nederlant, to Willem Pietersz, bouwman , and his wife Elijsabeth Joppen, at Annetge Joppen residing in the Beijerland, to Cathalijntge Pietersdr daughter of Pieter Corsti aen, to the poor of the church 2 bonds charged to Arij van de Marel, to Gijbert Huijen van der Swiep for her funeral.s sole and universal surname she appointed her sister Sara van de Water widow of Govert Govertsz.

Source:  Datering:     20-sep-1653
Aktenummer:     382
Bladzijden:     377 t/m 378
Standplaats:     Rotterdam
Notaris:     Vitus Mustelius Woutersz
Akteplaats:     Rotterdam
Aktesoort:     testament
oegangsnummer:     18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer:     504
Organisatie: Stadsarchief Rotterdam

1 comment:

Pat said...

What a great find! My Van Wormers came to this area, also from the Netherlands, about the same time. Thanks for your postings.